Mail / post@bergmesteren.no

 

Postadresse /

Veidekke Industri AS

Postboks 508, Skøyen 0214 OSLO

 

Kontoradresse /

Bergmesteren Raudsand AS

c/o Veidekke Industri AS

Skabos Vei 4, 0278 Oslo

Dokumenter

Se vår: Konsekvensutredning (KU), Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) med dokumentregister.

Hva gjør vi i dag?

Vi har en todelt plan for videre arbeid.

Planene på Raudsand omfatter

Planene på Raudsand omfatter blant annet: Opprydning av eksisterende deponi fra tidligere industrivirksomhet og deponi for lettere forurenset masse i tidligere dagbrudd.