Dokumenter

A. Konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse 1- Norconsult – 5178063_KU_samlerapport_D02 2 – Norconsult – 5168063_KU_hydrogeologi geologi og geoteknikk_D02 3- Norconsult – 5188063_KU_miljøpåvirkning_D02 4- Norconsult –...
Hva gjør vi i dag?

Hva gjør vi i dag?

2.delt plan videre 1. Ordinært deponi BMR avslutter  gamle deponier og etablerer nytt deponi for mottak av ordinært uorganisk avfall (volum ca. 2 mill m3 kan utvides til 8 mill m3).   2. Nasjonalt anlegg FA BMR har fremmet kandidatur som fremtidig nasjonalt...

Planene på Raudsand omfatter

Bergmesteren Raudsand AS/Veidekke ASA daglig drift og prosjektorganisasjon 1. Opprydning av eksisterende deponi fra tidligere industrivirksomhet Deponi for lettere forurenset masse i tidligere dagbrudd samt nye deponi 2. Nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for...