Hva gjør vi i dag?

2.delt plan videre

1. Ordinært deponi

BMR avslutter  gamle deponier og etablerer nytt deponi for mottak av ordinært uorganisk avfall (volum ca. 2 mill m3 kan utvides til 8 mill m3).

 

2. Nasjonalt anlegg FA

BMR har fremmet kandidatur som fremtidig nasjonalt anlegg for mottak av uorganisk farlig avfall, med ambisjoner for nasjonalt miljøteknologisenter.

Anlegget vil bli etablert ved bygging av  fjellhaller samt etablering av industriområde for miljørettet virksomhet i tråd med kommunens strategiske næringsplan.

 

Deponi 1

  • Fylt inn ca. 20.000 tonn i Deponi 1. Lukten av ammonium er med dette borte

  • Skal fylle inn ca. 40-50.000 tonn med inerte masser. Avslutte med et tettelag på toppen

  • Avsluttes med å revegetere toppen av deponiet.

Gammelt deponi Staten

Det må fremforhandles en avtale med staten om overtakelse av statens eiendom.

Ved overtakelse benyttes samme prinsipp som i Deponi 1

Deponi 2

  • Regulerer inn avslutning av Deponi 2 som en integrert del av reguleringsplanen

  • Lager et nytt deponi (for ordinært avfall) over det gamle ved å arrondere terrenget og etablere dobbelt bunntetting. Deponiet vil kunne ta i mot to millioner tonn avfallsmasser

  • Området vil dermed bli tilbakeført til «opprinnelig» terreng i løpet av 10 til 15 år

  • Søknad innlevert med miljørisikovurdering februar 2017